Jukka Gustafsson -Vappuhe 2022 Pirkkalassa

Hyvät Ystävät,

Tämä Vappu on erilainen kuin monet muut aiemmin juhlimamme Vaput, eikä se johdu yksin siitä, että koronan vuoksi emme ole voineet kahteen vuoteen kokoontua.

Euroopassa on käynnissä sota. Se on monien meidän mielessämme paljon ja kovin raskaana kuin iso kivi repussamme, koko ajan.

Venäjä on pettänyt maidemme välisen luottamuksen ja sen mukana luottamuksen hyvään naapuruuteen, jota olisimme halunneet vaalia ja kehittää. Mallimaana – ikuisen rauhan rajana.

Tuomitsemme jyrkästi Venäjän toiminnan. Se rikkoi kansainvälisiä lakeja ja horjuttaa koko Euroopan tasapainoa, taloutta ja ihmisten arkea. Vaadimme että sotatoimet on lopetettava. Rauha on palautettava Eurooppaan.

Lähiviikkoina tehdään historiallinen päätös mahdollisesta Natoon liittymisestä.

Monien muiden tavoin olen ollut erittäin kriittinen ja pitänyt Suomen pitkää ulkopoliittista linjaa pysyä sotilaallisesti liittoutumattomana ainoana oikeana.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja uhkailut Natolle ettei se saisi ottaa enää uusia jäseniä, on muuttanut täysin Suomen turvallisuusympäristön. Venäjä laukaisi itse omilla toiminnoillaan ns. NATO-option. Nyt näyttää siltä, että mahdollinen liittyminen tapahtuisi samanaikaisesti Ruotsin kanssa.

Me haluamme ylläpitää rauhaa ja vakautta. Me haluamme, että lapsemme ja heidän lapsensa voivat elää turvallisessa maassa ja  jatkaa sen hyvinvoinnin rakentamista, jota me ja meidän vanhempamme ovat tehneet.

Jos Natoon liitytään, haluan kuitenkin korostaa, että yhteinen pitkä raja ei muutu miksikään.
Suomen on aina järkevää pyrkiä pitämään hyvät suhteet Venäjään ja venäläisiin.
Putinin kanssa se ei enää ole mahdollista, mutta historia antaa meille aikaa ja mahdollisuuksia. Ne on käytettävä hyväksemme. Tavoite hyvistä naapuruussuhteista ei saa kadota mihinkään!

Hyvät kuulijani,

Vapun suuret työväenliikkeen ja vasemmistolaisen arvomaailman ihanteet ovat arvossaan enemmän kuin ehkä vuosikymmeniin.

Vapauden, demokratian ja tasa-arvon suuret periaatteet on poljettu monessa Euroopankin maassa. Venäjällä vapaa kansalaisyhteiskunta ja demokraattiset arvot eivät ole koskaan päässeet kansakuntaa ohjaaviksi ideaaleiksi.

Kaiken ylitse nostan sosialidemokratian aateperustasta vapauden ylistyslaulun.  Sananvapaus, kokoontumis- ja liikkumisvapaus, oikeus kulttuuriin, sivistykseen, oikeusvaltioon, yrittämiseen, turvallisuuteen.

Hyvät toverit,

Nyt, tänä Vappuna on tärkeää muistuttaa sosialidemokratian kruununkivistä!  Jo vuonna 1899 saksalainen sosiaalidemokraattinen poliitikko Eduard Bernstein kiteytti, että ”sosialidemokratian tehtävä on aina yksilön vapaan persoonallisuuden kehittäminen ja suojaaminen”.

Yhdysvaltalainen Freedom House -järjestö julkaisee vuosittain raportin demokratian ja kansalaisoikeuksien tilasta eri puolilla maailmaa. Vertailun mukaan Suomi, Norja ja Ruotsi ovat maailman vapaammat maat.

Miksi?

Koska meillä on rehelliset vaalit, monipuoluejärjestelmä ja aito puolueiden välinen kilpailu. Korruptio on vähäisintä maailmassa. Oikeusjärjestelmä toimii itsenäisesti.

Tutkimusten mukaan Suomi on selvinnyt kaikista parhaiten koronaviruspandemiasta.

Kiitos maan hallitukselle, terveysalan tuntijoille ja hoitajille.

Ystävät,

Olemme Pohjoismaissa – ensimmäistä ja lähes ainoaa kertaa maailmanhistoriassa – luoneet yhteiskuntamallin, pohjoismaisen hyvinvointivaltion. Hyvinvointivaltion, jossa lähes kaikilla ihmisillä on aito mahdollisuus olla oman elämänsä sankareita, määrittää oma elämänpolkunsa. Alkujaan 1930-luvun ruotsalaisesta Sosialidemokraattinen kansankotiajatuksesta kehittyi hyvinvointivaltion rakenteet ja hyvinvointi.

Demokratia ei ole vielä valmis. Erityisesti työelämässä työpaikkademokratia, tulosten oikeudenmukainen jako ja työntekijöiden hyvinvointi vaatii työtämme. Suomessa edelleen on köyhyyttä ja pienituloisuutta. Erityisesti pientä eläkettä saavien aseman parantaminen on työmme kohteena.

Hyvät kuulijani

Meille tuli Ranskan vaaleista vakavasti otettava muistutus.

Ranska on paljon enemmän luokkayhteiskunta kuin Suomi. Vastustajat pitivät presidentti Macronia ”rikkaiden presidenttinä”.  Me emme ihan ensimmäiseksi syyttäisi Koivistoa, Halosta tai Niinistöä vastaavalla tavalla.

Oikeistolaisten puolueiden hyvä menestys Euroopan maiden parlamenttivaaleissa heijastaa merkittävää, historiallista käännekohtaa. Äärioikeiston edustajan, Le Penin iso äänimäärä presidentin vaaleissa saavutettiin puhumalla kansalaisten ostovoimasta, arjen asioista, tulonjaosta.

Äärioikeisto sai paljon ääniä pienituloisilta, itsensä yhteiskunnan ulkopuolelle jääneiksi kokevilta kansalaisilta. Tämä kaikki vaatii myös meiltä arviointia, syvällistä reagointia, näkyvää työtä ja toimintaa kansalaisten toimeentulon ja ostovoiman turvaamiseksi. Ajattelen erityisesti lapsiköyhyyttä, joka koskettaa yli 100.000 perhettä ja pientä työeläkettä saavien aseman korjaamista.

Eriarvoisuuden vähentäminen, kaikkien hyvinvoinnin kasvattaminen ja vahva oikeudenmukaisuus ovat meidän ”leipälajimme” myös tulevassa eduskuntavaaleissa.

Toivon, että ensi vuonna eduskuntavaalien suurimman puolueen paikkaa lähdetään tavoittelemaan rehellisin puhein ja keinoin. Oppositiopuolueet – Kokoomus ja Perussuomalaiset – ratsastavat populismin tiellä, toinen Suomenhevosella nimeltä ”Maahanmuutto” ja toinen kylmäverisellä laukalla ”Holtiton velanotto”. Kokoomukselta pitää voida edellyttää rehellisyyttä myös oppositiossa!

Eurostatin tuore tutkimustieto vetää ilmat pihalle Kokoomuksen velkapopulismi -teorioilta.

Suomi on EU:n jäsenmaista kuuden parhaan maan joukossa mitä tulee velkasuhteen muutokseen vuosina 2019 – 21. Suomella velan kasvu on Eurostatin tutkimuksen mukaan 6.2 prosenttia, kun se EU-maissa on keskimäärin 10.6 prosenttia. Velan kasvu esim. Ranskalla 15.5 ja Espanjalla 20.1 prosenttia.

Arvostamani professori Sixten Korkman totesi nukkuvansa yönsä rauhallisesti niin kauan, kun Suomen valtionvelka on alle EU:n keskitason. Olen Sixten Korkmanin kanssa täysin samaa mieltä, kansanedustaja Gustafsson toteaa.

Tärkeintä on että, onnistuneen talous- ja työllisyyspolitiikan ansiosta Suomen talous on hyvässä iskussa. Työllisyys on noussut ennätyskorkealle! Julkisen velan BKT-suhde laski jopa viime vuonna!

Olisiko puheenjohtaja Orpo, nyt oikea hetki sanoa kiitoksen sana pääministeri Marinin hallitukselle?

Marinin hallitus on ollut vaikeissa oloissa yhteiskuntaa uudistava hallitus, tasa-arvoa lisäävä hallitus. Olemme vahvistaneet vanhustenhuoltoa, olemme parantaneet lastensuojelua, tehneet sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen, joka vahvistaa peruspalveluja.

Te pirkkalalaiset voitte olla ylpeitä ja onnellisia Sanna Marinista. Pääministeri, SDP:n puheenjohtaja saa työstään erinomaisen arvosanan, joka näkyy myös hänen kansansuosiostaan.

Hyvät ystävät,

Pirkkalassa, jos missään, on tärkeää puhua koulutuksesta ja osaamisesta. Itseasissa sivistyksestä.

Kulunut vaalikausi on ollut koulutuksen kunnianpalatusta. Hallitusohjelma perustui pääosin sosialidemokraattisen koulutuspoliittisen työryhmän ohjelmaan.

– varhaiskasvatukseen palautettiin subjektiivinen päivähoito-oikeus ja ryhmäkokoja pienennettiin.

– oppivelvollisuutta laajennettiin toiselle asteelle ja samalla toinen aste muuttui maksuttomaksi
– korkea-asteella lisättiin 10.000 aloituspaikkaa – korona-pandemian aiheuttamia oppimisvajeita korjataan ja se vaatii pitkäkestoisia lisäpanostuksia kaikilla koulutusasteilla vielä pandemian väistyessäkin. VAIN HYVINVOIVA LAPSI JA NUORI VOI OPPIA.

Sivistysyhteiskunnassa on kaksi peruspilaria.
Ihmisten yhdenvertainen kohtelu. Oppimisessa, elinikäisessä oppimisessa, myös heikommista lähtökohdista olevia tukemalla opinto-ohjaus ym.


Toinen peruspilari koskee  kykyämme käsitellä informaatiota ja symboleja, myös tarkoituksellista disinformaatiota. Kriittinen lukutaito, lähes kaiken epäily, on modernia sivistystä. Tässä asiassa koulutus on tavattoman tärkeässä asemassa.
Jos elämä on vain selviytymistä ja niukkuudessa elämistä, itsensä sivistäminen jää toiseen rooliin. 

Hyvät kuulijat,

Päätän puheeni sydäntäni lähellä olevaan, tärkeään aiheeseen: sivistyksen ja kulttuurin merkityksen ja arvon korostukseen.  Parhaimmillaan koulutus ja kulttuuri vahvistavat ihmisen kasvua täyteen ihmisyyteen.  Se voi myös purkaa eriarvoisuuden syvimpiä syitä. Oikeassa kohtaa annettu tukiopetus –  elokuvakamera tai kitara käteen –  voi pelastaa syrjäytymisvaarassa olevan nuoren elämän!

Elinikäinen oppiminen auttaa meitä ymmärtämään yhteiskuntaa, maailmaa ja ihmisyyttä, sekä asettumaan muiden ihmisten asemaan ja kantamaan sosiaalista vastuuta.

Me tarvitsemme koulutusta, joka vastaa tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Me tarvitsemme jatkuvasti kehittyvää osaamista ja elinikäistä oppimista.

Me tarvitsemme sivistystä koko elämää varten, ei vain ollaksemme tuottavia työelämässä.

Toverit.

Minulle tulevaisuus on sekä suojatien että kiihdytyskaistan rakentamista. Suojatiellä olet turvassa. Kukaan ei aja päälle tai aja sinua pois. Tarvitsemme myös kiihdytyskaistan, paikoilleen ei voi aina jäädä. Liikkeemme kehittyy uuden tiedon ja aatteemme vuorovaikutuksessa. 
Niin on hyvä ja oikein.

Hyvää Vappua kaikille.

(Vappupuhe pidettiin 30.4.2022 Pirkkalan Suupantorilla – Puhuttaessa muutokset mahdollisia)