Jukka Gustafsson vappupuhe 2019

Hämeenkyrö, Kyröskosken tori 1.5.2019

Arvoisat Vapun juhlijat, hyvät työväen juhlapäivän kansalaiset

Pitkä perinne kevään aloittavasta juhlasta on arvokas.
Se on niin merkittävä ja kiinnostava, että jo vuosia porvaripuolueetkin ovat jo järjestäneet omia ”vappujuhliaan”.  Pääsyynä on ehkä kuitenkin se, että meille ei anneta edes yhtä päivää vuodessa, jossa vasemmisto ja työväenhenkinen ay-liike saisi yksin paistatella mediajulkisuudessa.

Mikään ulkopuolinen voima ei himmennä Vapun voimaa ja sen sanomaa.
Tänäkin Vappuna ympäri maailmaa miljoonat ihmiset kokoontuvat punaisten lippujen ääreen. 
Tuhannet ihmiset haluavat marssia ja kokoontua yhteen osoittamaan yhteisiä arvojaan ja uusia tavoitteitaan.

Vapun suosio näkyy turuilla ja toreilla, työväenperinnekin muuttaa muotoaan.
Vapusta on tullut – hyvä niin – koko kansan juhlapäivä, mutta päivän pääväri on edelleen punainen.
Vapauden, veljeyden ja tasa-arvon väri.

Monet historian tutkijat ovat luonnehtineet taakse jäänyttä 1900-lukua myös sosialidemokratian vuosisadaksi. Rinnan teollistumisen ja kaupungistumisen, rinnan työväentalojen rakentamisen ja koulutuksen kasvun nousi työväestön itsetunto.

Työväestön rivistä nousi – niin oppineita kuin tavallisia työläisiäkin – jotka näkivät ihmisen arvon muunakin kuin alistettuna työntekijänä ja torpparina. 
Syntyi aate, ideologia, puolue ja joukkoliike, jonka jäljet ovat kunnioitusta herättävät.
Siksi vappua kannattaa ja pitää juhlia. Samalla me teemme kunnianosoitusta niille menneille sukupolville, jotka meitä paljon, paljon vaikeimmissa asemissa rakensivat perustan ja kivijalan kansanvaltaiselle työväenliikkeelle.

Meitä suomalaisia sosialidemokraatteja ovat ruotsalaiset toverimme olleet askeleen edellä.  Minua on aina innostanut ja voimaannuttanut ruotsalaisen sosialidemokratian korostama kansankoti-idea, itse asiassa ideologia, poliittinen päämäärä.

Kansankoti muotoutui poliittisten saavutusten kautta pohjoismaiseksi hyvinvointiyhteiskunnaksi, josta voimme olla ylpeitä.  Kelpaa olla vaikka rinta rottingilla. Voimme katsoa ketä tahansa silmiin ja sanoa, me olemme tämän suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan arkkitehtejä!

Viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana yhteiskunnallisen taistelun ja kamppailun luonne on muuttunut. Globalisaatio, maailmankaupan vapautuminen ja sen tuoma kvartaalikapitalismi ja kansallisvaltioiden aseman heikkeneminen on kiistatta heikentänyt vasemmistopuolueiden voimaa. Olemme menettäneet otetta maailmanlaajuiselle kapitalismille, joka uusliberalismin kaavun alla toimii kaikkialla.

Elämme tuloerojen kasvun ja eriarvoistumisen aikaa.  Tutkijat puhuvat, että olemme jo Suomessakin palaamassa luokkayhteiskuntaan. Seppo Ylinen kirjoitti Demokraatissa osana menossa olevaa aatekeskustelua SDP:n linjasta kuinka ”ollaan palaamassa perijöiden ja koroilla eläjien yhteiskuntaan, jossa varallisuus keskittyy entisestään”.

Pääoman tuotto ylittää kansantuotteen kasvun. Se luo taloutta ja yhteiskuntaa epävakauttavan kierteen. Vaurastumisen ydin ei olekaan enää työnteko, vaan pääomien omistaminen.

Arvoisa juhlaväki!

Siirryn seuraavaksi sydäntäni lähellä olevaan, tärkeään aiheeseen: sivistyksen ja kulttuurin merkityksen ja arvon korostukseen.  Parhaimmillaan koulutus ja kulttuuri vahvistavat ihmisen kasvua täyteen ihmisyyteen.  Se voi myös purkaa eriarvoisuuden syvimpiä syitä. Oikeassa kohtaa annettu tukiopetus –  elokuvakamera tai kitara käteen –  voi pelastaa syrjäytymisvaarassa olevan nuoren elämän!

Meidän tavoitteenamme on sivistynyt yhteiskunta ja sivistynyt ihminen.  Sivistykseen kuuluvat yhtä hyvin käden taidot kuin taito- ja taideaineet, musiikki, teatteri, elokuva, historian tuntemus, hyvä yleissivistys, etiikka ja filosofia ja paljon muutakin.  Näiden kaikkien myötä kasvavat kyvyt ajatteluun ja suvaitsevaisuuteen.

Miksi puhun näistä?

Siksi, että tulevaisuuden muutosten kohtaamisessa, työn murroksessa, vain laaja-alainen sivistys ja osaaminen antavat kyvyn toimia yhteiskunnallisesti aktiivisena kansalaisena

Elinikäinen oppiminen auttaa meitä ymmärtämään yhteiskuntaa, maailmaa ja ihmisyyttä, sekä asettumaan muiden ihmisten asemaan ja kantamaan sosiaalista vastuuta.

Me tarvitsemme koulutusta, joka vastaa tulevaisuuden osaamistarpeisiin.
Me tarvitsemme jatkuvasti kehittyvää osaamista ja elinikäistä oppimista.

Me tarvitsemme sivistystä koko elämää varten, ei vain ollaksemme tuottavia työelämässä.

Suomalaiset äänestivät eduskuntavaaleissa muutoksen puolesta. Sipilän hallituksen eriarvoistava politiikka sai murskaavan tuomion äänestäjiltä, kepu sai heikoimman tuloksen koko itsenäisyyden ajalta. Kokoomuksen Orpo on yksinäinen kulkija myös tappion jälkeen. Kokoomuksen ääniosuus oli pienin puoleen vuosisataan.

Ja kolmas hallituspuolue – siniset – pyyhkiytyi kerralla pois eduskunnasta, eivätkä enää palaa. Ja sinisten ministerin Jussi Niinistön haaveet 120 uudesta hävittäjästä haihtuivat ilmaan. Me emme jää kaipaamaan Niinistöä, emmekä ainuttakaan hävittäjäkonetta.

Vaalien selviä voittajia olivat sosialidemokraatit, vasemmistoliitto ja vihreät. Puolueet saivat 15 uutta lisäpaikkaa. Eniten paikkojaan kasvatti SDP – kuudella lisäpaikalla. Käymme tulevalla vaalikaudella uudistustyöhön vahvalla kansan tuella! 
Esitimme vaaliohjelmassa useita, nopeasti vaikuttavia toimenpiteitä.

Eläkeläisten pienituloisuuteen ja kurjaan kohteluun on viimein puututtava! Inhimillinen yhteiskunta ei voi seurata ikäihmisten ahdinkoa, ja köyhtymistä. Olemme esittäneet sadan euron nettokorotusta pieniin eläkkeisiin. Siitä pidämme kiinni.

Vaadimme että vanhustenhoidonpalvelut pannaan vihdoin kuntoon. Siksi tarvitsemme Vanhustenhoitoon 0,7 hoitajamitoituksen.

Kuulijani

Viime vaalikauden moraalinen häpeä numero yksi oli Kokoomuksen ja kepun lehmänkaupat. Se maksoi häpeän lisäksi satoja miljoonia euroja. Suomalaisten onneksi tuo lehmänkauppa meni nurin. SOTE -uudistus tarvitaan ihmisten hoitoon pääsyn parantamiseksi, ei rahantekokoneeksi oikeistopuolueiden ”veljien ja siskojen” kansoittamille yksityisille terveysjäteille.

Nyt ihminen palaa uudistuksen ytimeen. -miten saan kohtuuajassa laadukkaat palvelut ja pääsyn hoitoon lääkärille.

Hyvät toverit,

Tämän Vapun aatteellinen ja ideologinen viestini koskee aatteemme ydintä. Yhä tänään, enemmän kuin koskaan aikaisemmin, me jatkamme kamppailua ihmisten aineellisen ja henkisen tasavertaisuuden puolesta yltiöliberalismia, kapitalismia ja yhteiskunnallista taantumusta vastaan. Demokraattinen sosialismi on ainut vastavoima Suomessa ja Euroopassa tälle ahneudelle, itsekkyydelle, ihmisyyden alistamiselle pääoman vallalle.

Sosialidemokratiaa on parhaimmillaan ohjannut sen analyysi kapitalismin eriarvoistamista rakenteista. Nämä rakenteet ovat edelleen liian hallitsevat, voimakkaat työelämän, talouden, viestinnän, tulonjaon rakenteissa, eriarvoisuuden syntymekanismeissa.

Toverit. Näistä yhteiskunnan rakenteellista vääryyksistä ei ole kiinnostunut vihreä liike, ei edesmenneet siniset, mutta ei myöskään vihreä liike puolueena.

Siksi minusta ei saa sinänsä kaunista sunnuntaihumanismia puhuville vihreälle liikkeelle kannattajaa, ei edes kunnon kaveria.

Sosialidemokratia on ainut liike, joka voi muodostaa oikean ja aidon vastavoiman oikeistolle. Sosialidemokraattien tulee olla nykyistä selkeämmin vastavoima sille, mitä poliittinen oikeisto Suomessa ja kansainvälisestikin pyrkii edistämään.  Niin-tiedämme hyvinvointivaltion rakenteiden purku, julkisen sektorin alasajo, kvartaalikapitalismi, tuloerojen kasvu ym.

Tähän kytkeytyy vasemmistoajattelijan Chantal Mouffen ajatus siitä, että todellisessa demokratiassa vallitsevassa hegemoniasta kilpailevat eri ideologiat.

Voin ainakin kysyä, että olemmeko sosialidemokraatteina menettäneet ihmisten mielissä aseman johtavana vastavoimana sille mitä tapahtuu työelämässä, taloudessa, kulttuurissa, moraalissa.

Muutama viikko sitten lähes hävittiin eduskuntavaalit pienten yksityiskohtien vuoksi, joilla ei olisi pitänyt olla mitään roolia vaalitaistelussa. Mutta iso kuva- taistelu palkansaajien ja eläkeläisten aseman parantamiseksi jäi sivuraiteille.

Emme onnistuneet vaaleissa saamaan riittävän isoa palkansaajien ja eläkeläisten luottamusta. heitähän on yli kaksi miljoonaa, mutta olemme kuitenkin suurin puolue.

Hyvä edes niin, vaikka en vaali-iltana innosta hyppinytkään.

Tahdon muistuttaa, että moderninkin yhteiskunnan luokkataistelun iso ottelu käydään Talouden, tulonjaon, ekologisen hyvinvoinnin ja oikeudenmukaisuuden kehässä. Se vaatii erityisesti parlamentaarista, mutta myös ulkoparlamentaarista voimaa.

Kansankoti, hyvinvointivaltio- mikä nimi turvallisen ja tasa-arvoisen yhteiskunnan nimeksi halutaankin antaa, on se, minkä aatteellinen sosialidemokratia on aina asettanut poliittisen toiminnan päämääräksi.

Tästä päämäärää kohti edetään kansalaisten vapaissa vaaleissa antaman valtakirjan voimalla, vahvan valtion ja vahvojen julkisten instituutioiden tarjoamalla perustalla.

Sosiaalisesti oikeudenmukainen yhteiskunta vaatii vahvaa valtiota. Tarvitaan valtion osallistuttava myös talouden alueella, sillä yksityinen yritystoiminta ei voi vastata kansakunnalle elintärkeitä tehtävistä. Valtion osallisuus on perusteltua myös talouden vapauttajana ja pitkävaikutteisten ratkaisujen toteuttajana.

Hyvät kuulijani

Toivo elää.  Ranskalaisen taloustieteilijä Thomas Pikettyn teoksessa ”Pääoma 2000-luvulla” esitetyt ajatukset ovat herättäneet huomiota ja hänestä veikataan tulevaisuuden nobelistia. Hänen kirjaansa on pidetty vuosikymmenen tärkeimpänä.

Pikettyn viesteistä;

-Maailman maiden tulisi ottaa käyttöön globaali progressiivinen varallisuusvero. Tuottoja voitaisiin käyttää mm. eriarvoisuuden vähentämiseen, kasvuinvestointeihin ja ylimpiä tuloveroja voitaisiin nostaa rutkasti jopa 70-80 prosenttiin.

-EU:n pitäisi koordinoida verotusta tehokkaammin

-Peritty varallisuus määrittelee elinkaaren aikaista tulonjakoa entistä vahvemmin monissa maissa.

Pidän Pikettyä modernina, meidän aikamme sosialistina!

Hyvät ystävät.

Lähiviikkoina ratkeaa, millainen hallitus Suomeen syntyy. Keskustan kanssa on perinteisesti ollut helpompaa löytää yhteisymmärrys siitä, miten Suomesta kehitetään oikeudenmukaista ja tasapainoista yhteiskuntaa kuin esim. Kokoomuksen kanssa.
Olen itse toivonut punamultaa hallituksen pohjaksi, ja suonut Kokoomukselle paikan vaihteeksi oppositiossa. Mutta voi olla, että keskustan tappio ottaa niin lujille, ettei hallitusvastuu kiinnosta riittävästi.

Minusta kuitenkin Keskustan kynnyskysymykset kannattaa ottaa tosissaan neuvottelujen kohteeksi. Kyllä keskustassakin tiedetään, ettei tämän päivän hektisessä, pintajulkisuuden ilmapiirissä ole mikään itsestäänselvyys, että puolue lihoisi oppositiossa. Näin etenkin tilanteessa, jossa todennäköisesti Perussuomalaiset ovat jo kokonsa tähden pääoppositiopuolue, jos eivät hallitukseen etene. Joka tapauksessa on ollut hyvä asia, että SDP:n puheenjohtaja Rinne on pitänyt perussuomalaisia samanarvoisena potentiaalisena hallituspuolueena kuin kaikkia muitakin. Aika pian olemme tässä asiassa viisaampia.

Ystävät, toverit.

Olemme luvanneet uuden suunnan Suomelle. Meidän tulevaisuutta hallitsee toivo.

Eriarvoisuuden vähentäminen, lapsi- ja eläkeläisköyhyyden nujertaminen, hyvinvoinnin kasvattaminen ja luja oikeudenmukaisuus. Pidetään kaikki mukana yhteiskunnassa.

Olemme sosialidemokraatteja, ja vasemmistolaisia, koska haluamme pitää kiinni yhteiskunnan perusrakenteista, emmekä ulkoistaa ja myydä niitä.

Voimme jatkaa toivottavasti työtämme hallituksesta käsin. Meidän näköinen Suomi ja isänmaa tarjoaa kaikille vapautta, oikeutta koulutukseen ja kulttuuriin, terveyttä, hoivaa ja turvallisuutta.

Näissä innostavassa tunnelmissa toivotan kaikille Hyvää ja Iloista Vappua!