SDP siirtyy Tampereen puoluekokouksessa Marinin aikaan

Tärkeintä on puolueen arvopohja, jolta puolue ponnistaa eteenpäin

Elokuussa kajahtaa SDP:n puoluekokouksessa Työväen marssi ”Käy eespäin väki voimakas…” Pääministeri Sanna Marin saa johdettavakseen Suomen lisäksi työväenpuolueen, jonka nousuun hän on jo antanut oman merkittävän panoksensa.

Sosialidemokratian matka alkoi alistettujen vapautusliikkeenä, jota kirjailija Väinö Linna on mestarillisesti kuvannut trilogiassaan ”Täällä Pohjantähden alla”.  Akseli ja Elina iloitsisivat kanssamme Sannan valinnasta.

Tutkijat ovat kutsuneet 1900-lukua myös sosialidemokratian vuosisadaksi, arvio sopii hyvin Pohjoismaihin. Suomi on rakentanut hyvinvointivaltiota yhteistyön politiikalla. Poliittiset raja-aidat on voitu ylittää oikealle ja vasemmalle. Sosialidemokratia oli se liima, joka yhdisti kansakunnan rauhan ajan suureen ponnistukseen, joka on nostanut Suomen kansakuntien kärkijoukkoon.

Väinö Tannerin, Paasion, Lipposen, Urpilaisen ja Heinäluoman jalanjäljet on tehty toisessa ajassa, mutta yhteistä on ollut ”työ tehty kourin jäntevin” -sosialidemokratian ytimen, pohjoismaisen hyvinvointivaltion määrätietoinen kehittäminen.

Marin tulee puoluelaivan johtoon tilanteessa, joka muistuttaa yllättäen nousevaa myrskyä Näsijärvellä.  Lama Euroopassa ja maailmanlaajuinen pandemia tuovat arvaamattomia ja nopeita ongelmia ja laineet tulevat myös Suomeen asti. Tyventä aikaa ei ole näköpiirissä.

Tärkeimpänä kokousasiana pidän periaatejulistusta. Se osoittaa puolueen yhteiskunnallisten uudistusten suunnan, ideologiset ja eettiset arvoperusteet. 

Muutama avaus ohjelmaluonnoksesta:

Haluamme luoda tulevaisuutta sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen varaan. Sosialidemokratia toimii planeettamme elinkelpoisuuden takaamiseksi ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.

Olemme osa kansainvälistä työväenliikettä, joka asettuu heikommassa asemassa olevien puolelle ja pyrkii köyhyyden ja osattomuuden poistamiseen.  Kaikki työ ja toimeliaisuus ei ole ansiotyötä. Jokaisella tulee olla mahdollisuus osallistua yhteiskuntaan omien kykyjensä mukaan.

Vapaus, solidaarisuus ja tasa-arvo ovat hyvän yhteiskunnan perusarvoja. Solidaarinen yhteiskunta toteutuu parhaiten hyvinvointivaltiossa, joka perustuu vahvan valtion idealle. Viimeistään Koronan hoito on osoittanut miksi julkista tukea ja terveydenhuoltoa tarvitaan.

Sosialidemokratia rakentaa yhteiskuntaa, jossa tasa-arvon toteutumista estäviä valtarakenteita puretaan. Demokraattinen sosialismi pyrkii talouden, työelämän ja muiden elämänalueiden jatkuvaan demokratisointiin huolehtien kaikista yhteiskunnan jäsenistä ja vähentäen eriarvoisuutta.

Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa suuria tuloja verotetaan pieniä enemmän ja kaikki tulot ja varallisuudet ovat verotuksen piirissä.

Pohjoismaissa on luotu maailman kattavimmat hyvinvointivaltiot ja onnellisimmat yhteiskunnat.   Periaatejulistus on osa aateperintöämme ja suunta yhteiskunnalliselle uudistustyöllemme.

Jukka Gustafsson

kansanedustaja

Artikkeli on julkaistu Aamulehdessä 27.7.2020