Kansanedustaja Gustafsson: SDP pelasti eläkeindeksialoitteen eduskuntakäsittelyn

Tiedote

Sosialidemokraattien vastalause pelasti tärkeän kansalaisaloitteen käsittelyn kunnialliselle  ja arvoiselleen tasolle totesi kansanedustaja Jukka Gustafsson eduskuntakäsittelyssä.

-Kansalaisaloite nosti eläkeläisköyhyyden ja pienituloisten eläkeläisten kokeman epäoikeudenmukaisuuden laajaan julkiseen keskusteluun.  Aloitteen takana on kymmeniä tuhansia eläkeläisiä, jotka ovat huolissaan eläkeläisköyhyydestä ja eläkkeiden kehityksen epäoikeudenmukaisuudesta.

Gustafsson muistuttaa, että Suomessa on tällä hetkellä lähes 900 000 eläkeläistä, jotka saavat alle 1500 euroa kuussa pientä työeläkettä.

-Sosialidemokraattien lausumaehdotus äänestettiin hallituspuolueiden äänin nurin. Ihmetys on suuri kun Sipilän hallitus ei halua laatia toimenpideohjelmaa eläkeläisköyhyyden vähentämiseksi. Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksikin olemme halunneet kiinnittää erityishuomion ikääntyneiden naisten ja pientä työeläkettä saavien asemaan. 

Gustafsson on tyytyväinen siitä, että Eläkkeensaajien Keskusliitto on tullut mukaan keskusteluun.

-Haluamme tämän köyhyysohjelman teon rinnalla puuttua ja vaikuttaa pieniin työeläkkeisiin nostamalla niiden tasoa. Haluamme kuljettaa näitä kahta asiaa eteenpäin: köyhyysohjelmaa, sitovaa toimenpideohjelmaa, ja pientä työeläkettä saavien aseman parantamista.

-Eläkkeensaajien keskusliitto on  tullut mukaan keskusteluun tuomalla esityksensä indeksikorotusmalliksi, joka koostuu kiinteästä prosenttitarkistuksesta ja sen päälle tulevasta kiinteästä euromääräisestä osasta. Työ ja kamppailu jatkuu ja esitän että Eläkkeensaajien Kekusliiton malli otetaan vakavaan jatkokeskusteluun.

-Kiitos sosialidemokraattien, tämä aloite on myös johtamassa tuloksiin. Kansalaisaloite tulee jättämään ison jäljen tuleviin eläkekeskusteluihin, toteaa Gustafsson.

Lisätietoja:
Jukka Gustafsson
p. 050 511 3038

Eläkeläisten ostovoimaan enemmän oikeudenmukaisuutta

Julkaistu AL:n Lukijalta-palstalla 28.2.2017

Mielipidekirjoitukseni pieniä työeläkkeitä saavien aseman parantamiseen on kirvoittanut erilaisia mielipiteitä. (Helena Hartikainen AL 11.2., Sinikka Lahti AL 22.2. ja Kalevi A. Nieminen 27.2.) Asia on ajankohtainen sen vuoksi, että eduskunta käsittelee parhaillaan kansalaisaloitetta.

Tärkeintä on uudistaa työeläkejärjestelmää nykyistä paremmin ostovoimaa turvaavaksi. Työeläkkeiden korottaminen vahvasti prosenttipainotteisena tai tasasummalla jakaa mielipiteitä.  Olemme varmaan kaikki yhtä mieltä siitä, että eläkeläisköyhyyteen on puututtava. Se vaatii kansaneläkkeen ja takuueläkkeen korotusta.

Eläkeläisliittojen etujärjestö, EETU:n toteuttaman tutkimuksen mukaan on laajasti hyväksytty tavoite rukata indeksiä niin, että se suosisi pientä ja keskisuurta työeläkettä saavia ja estäisi tällä tavalla eläkeläisköyhyyden lisääntymisen.

Olen itse ilahtunut Eläkkeensaajien Keskusliiton, EKL:n esille nostamasta tuloeroja kaventavasta työeläkkeiden indeksikorotusmallista. Se koostuisi kiinteästä prosenttitarkistuksesta ja sen päälle tulevasta kiinteästä euromääräisestä osasta. Korotusvarasta esim. 2/3 menisi euromääräiseen tarkistukseen ja 1/3 prosenttitarkistukseen. Tätä ehdotusta tulee vakavasti harkita ja kehittää. Edelleen tietysti asteittainen palkkapainotteisuuden lisääminen kohti puoliväli-indeksiä on perusteltu kehittämissuunta.

Eduskunnan käsissä olevan kansalaiskäsittelyn yhteydessä on kaikki järkevät ehdotukset arvioitava ja mahdollisuus ”historialliseen kompromissiin” on olemassa.Eduskunta on paljon vartijana ja näen sen mieluummin etenkin järjestelmän kehittäjänä.

Jukka Gustafsson
Kansanedustaja, sd