Onneksi hallitus peruutti huonon esityksensä

Julkaistu Aamulehden Lukijalta-palstalla 20.10.2016

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen tarkoituksena on edistää, suojella ja taata kaikille vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet, sekä edistää vammaisten henkilöiden ihmisarvon kunnioittamista. 

Tein lokakuun alussa maan hallitukselle kirjallisen kysymyksen ikääntyneiden henkilöiden vammaispalveluiden rajoittamisesta.

Hallituksen tarkoituksena oli hakea säästöjä vanhuksilta niin vanhuspalvelulakia heikentämällä kuin vammaislain ikärajan kautta. Vammaislain säästö olisi ollut tarkoitus saavuttaa etenkin poistamalla yli 75-vuotiaiden vammaisten henkilöiden oikeudet ensi vaiheessa vammaislain mukaiseen kuljetuspalveluun ja toisessa vaiheessa muihin vammaislain mukaisiin palveluihin.  

Tämä olisi tarkoittanut käytännön arjessa sitä, että niistä tukipalveluista, joita tarvitaan syömiseen, pukemiseen, asumiseen, liikkumiseen, olisi alettu maksaa maksuja ja osa palveluista olisi rajattu pois. 

Kysyin kirjallisessa kysymyksessäni, että miten hallitus aikoo varmistaa sen, että 75-vuotta täyttäneiden vammaisten henkilöiden palvelut säilyvät entisen tasoisena ja heitä ei aseteta eriarvoiseen asemaan ikärajan voimaantulon jälkeen.  Miten hallitus voi taata sen, että palveluista ei tule 75-vuotta täyttäneille vammaisille maksullisia?

Vammaisuus ei poistu iän myötä ja vanhuuden tuomat vaivat heikentävät vammaisen liikkumista entisestään. Tästäkin syystä olisi ollut kohtuutonta ja epäoikeudenmukaista rajata vammaisia henkilöitä pois arkisista peruspalveluista iän perusteella. 

Vammaisten henkilöiden erityispalveluiden saatavuudessa ei saa olla yläikärajaa. Lähtökohtana tulee olla ihmisen yksilöllinen palvelutarpeen ja toimintakyvyn arviointi ja yhdenvertainen kohtelu sekä osallisuuden turvaaminen. Vammaiset vanhukset ovat myös taloudellisesti heikoimmassa asemassa. Ei ole oikein siirtää heitä maksullisten palveluiden piiriin.

Muutama päivä kirjallisen kysymyksen jättämisen jälkeen ja opposition voimakkaasta arvostelusta johtuen hallitus perui kelvottoman esityksensä.  Tuli taas osoitetuksi, että oppositiosta on mahdollisuus vaikuttaa.

Toivon hallitukselta vielä viisautta ja ryhtiä arvioida vanhuspalveluiden hoitajamitoituksen pitämistä vähintään 0,5 tasolla.  Suurin osa hoito- ja hoivapaikoissa olevista vanhuksista tarvitsee apua ja tukea jokapäiväisissä arkisissa toiminnoissa eikä hallituksen suunnitelmaa hoitajamitoituksen laskemisesta ole inhimillisesti ja ammatillisesti mahdollista toteuttaa. 

Jo tällä hetkellä työskennellään vanhustenhoidossa voimien äärirajoilla. Tämänhetkinen mitoitus hädin tuskin riittää perushoitoon eli auttamiseen ruokailussa, peseytymisessä, wc-käynneissä ja pukeutumisessa sekä terveydentilan seurantaan ja hoidon tarpeen arviointiin.

Pohjoismaisen NORDCARE- tutkimuksen mukaan meillä on vähemmän henkilökuntaa hoidettavien määrään nähden kuin muissa Pohjoismaissa. Jopa Valviran eli vanhuspalveluiden ylimmän valvojan mukaan oikeus hyvään hoitoon ei enää toteudu, jos nykyistä vähimmäismitoitusta alennetaan.

Yhdenkään vanhuksen ei pidä joutua oman sänkynsä vangiksi ja aliravituksi. Jokainen heistä on ansainnut arvokkaan vanhuuden ja hyvän hoivan.

Jukka Gustafsson, kansanedustaja, sd