Talouden teollisen pohjan vahvistaminen ja uudistaminen

Ammatillisen koulutuksen arvo korostuu ja teollisuustyö ansaitsee kunnianpalautuksen

Suomessa Teknologiateollisuuden työllisyys- ja hyvinvointivaikutus on merkittävä. Valmistava teollisuus on Pirkanmaan elinkeinoelämän perusta. Se työllistää suoraan 50 000 henkilöä. Kokonaisvaikutus on noin 50 % Pirkanmaan työpaikoista.

Teollisuutemme tulevaisuus on kaikille megaluokan asia.

Teollisuuden kehittämisessä on kysymys myös kansantulon ja tuottavuuden kasvattamisesta. Kymmenen vuotta paikallaan polkenut tuottavuuskehitys saadaan liikkeelle vain valmistavan tuotannon lisäämisellä ja jalostusarvon kehittämisellä.

Teolliset investoinnit lisäävät kansantalouden kriisinkestävyyttä verrattuna viime vuosikymmenten lisääntyneisiin finanssi- ja kiinteistösijoituksiin.

Suomessa talouden murrosvaiheen vaatimuksiin vastaavaa teollisen pohjan uudistamishalukkuutta on ollut liian vähän tunnistettavissa. Hallitsevaksi trendiksi on muotoutunut teollisuuden muuntuminen tytäryhtiötalouden suuntaan.

Tämä tekee talouden ydinalueesta epäitsenäisen ja haavoittuvan.

Nykyiseen menoon on saatava muutos. Teollinen talous on nostettava kehittämistoimien keskeiseksi asiaksi.  Uusiutuvan teollisuuden strategia tulee hyväksyä ja vahvistaa kehysriihessä Suomen teollisuuspolitiikan uudeksi, ylihallituskautiseksi strategiaksi.

Arvostamani taloustieteen professori Mariana Mazzucato kävi tammikuussa esittelemässä näkemyksiään pääministeri Marinin johtamalle talousneuvostolle siitä, että miten Suomen ja muiden maiden olisi hyvä toimia koronaviruksen jälkeisen talouden jälleenrakentamisessa. Olen Mazzucaton kanssa samaa mieltä, että tarvittavaan uudelleenrakentamiseen on suhtauduttava tavoitehakuisesti ja korostaen yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyön merkitystä.

SDP julkaisi 13.4 ”Uuden kasvun luomisen” -ohjelman ja asetti tavoitteeksi kasvattaa yritysten määrää 10 000 yrityksellä v.2025 mennessä. Näemme, että kasvuyrityksillä on välitön työllisyysvaikutus.

Maailmanlaajuinen puhtaan teknologian murros on merkittävä mahdollisuus Pirkanmaalle, joka elää ja hengittää nykyaikaisesta teollisuudesta. Pirkanmaalla tehdään jo nyt mm. maailmanluokan softaa ja robotiikkaa teollisuuden tuotantolinjoille sekä raskaiden työkoneiden sähköisiä ja digitaalisia ratkaisuja. Alueen teollisuus menestyy panostamalla yhä enemmän uusiin teknologioihin, on selvää, että Pirkanmaalle kuuluu myös merkittävä osuus ajankohtaisesta EU:n tukipaketista.

Tampereen seutu on Suomen suurin modernin teollisuuden keskittymä. Tähän ei kuitenkaan pidä tyytyä. Teollisuuden tiivis yhteistyö Tampereen yliopistoyhteisön ja tutkimuslaitosten kanssa on tärkeä kehityksen moottori.

Korostan Tampereen ammattikorkeakoulun merkitystä sen rakentaessa tulevaisuuden osaamista yhdessä työelämän kanssa. TAMK:lla on yli 500 yritysyhteistyökumppania. Yhteistyö hyödyntää työelämää, erityisesti PK-sektoria, korkeakoulua ja opiskelijaa.

Huolestuttavaa on puolestaan se, että esimerkiksi kone- ja tuotantotekniikan yritykset ilmoittavat kärsivänsä jatkuvasta työvoimapulasta. Samaan aikaan teollisuus ei houkuttele nuoria riittävästi. Tässä tilanteessa työntekijän arvo ja ammatillinen koulutus korostuu ja teollisuustyö ansaitsee kunnianpalautuksen. Huolehditaan yhdessä siitä, että Pirkanmaalla on kaikki se, mitä teollisuus tarvitsevat menestyäkseen ja työntekijät mielekkääseen elämiseen.

Jukka Gustafsson (sd.)
Sivistys- ja perustuslakivaliokunnan jäsen

Julkaistu Aamulehdessä 19.4.2021