• TEKIJÄ, NÄKIJÄ KANSANEDUSTAJA
    HEI! OLEN JUKKA GUSTAFSSON TEKIJÄ, NÄKIJÄ KANSANEDUSTAJA
  • KOULUTUS, PERHE KULTTUURI JA TASA-ARVO
    LUOTTAMUKSESI ARVOINEN. AIDOSTI. KOULUTUS, PERHE KULTTUURI JA TASA-ARVO

Kuka on Jukka Gustafsson?

Olen tamperelainen pitkän linjan kansanedustaja. Innostun hyvästä elokuvasta ja musiikista, kirjasta, seurasta, jalkapallosta, eettisestä keskustelusta, mölkyn pelaamisesta sekä ystävän kutsusta tulla mökille saunomaan. Niin, ja sanottavahan se näin urheilumiehenä on, että jalkapallossa olen edelleen hyvä!

 

Elämme ajassa, jossa politiikkaan tarvitaan suunnanmuutos. Pienituloiset, eläkeläiset, lapsiperheet, yksinhuoltajat, opiskelijat, sairaat, työttömät, tavalliset duunarit, kaikki nämä ihmiset, on otettava paremmin huomioon poliittisessa päätöksenteossa ja heidän hyvinvointiaan ja vaurauttaan on lisättävä. Tuloerojen kasvu on pysäytettävä. Hyvä elämä kuuluu kaikille – ei vain rikkaille ja yhteiskunnan hyväosaisille! Olen nyt, ja tulen aina olemaan, heikomman puolella. Ja teen töitä edellämainittujen asioiden parantamiseksi. Sen lupaan.

Yleisesti minusta

Olen utelias ja monipuolinen elämän eri osa-alueiden ja ilmiöiden suhteen. Viihdyn yhtä hyvin ay-liikkeen työelämäseminaarissa kuin yliopiston tiedetapahtumissa ja urheilutapahtumissa. Olen vuosien aikana kirjoittanut kaksi kirjaa; “Työn ja ihmisen maailma” ja “Ihmisyys haastaa itsekkyyden”. Jälkimmäisen Helsingin Sanomat listasi vuoden politiikkokirjaksi yhdessä Pekka Saurin teoksen kanssa. Kirjojeni nimet kertovat hyvin paljon itsestäni – kuka olen ja mitä edustan.

Koen saavani parasta työnohjausta poliitikon ja kansanedustajan tehtäviin kirjailijoilta ja filosofeilta. Opin ja ammennan suuresti voimaa myöskin läheisiltäni ja aivan tuntemattomilta pysäyttäjiltä Tammelan torilla. Tunnistan itsessäni ennenkaikkea taistelijaa arvojeni ja päämäärieni toteuttamisessa. En anna helposti periksi. Tahdon rakentaa turvallisuuden suojateitä kaikille.

Visio ja arvoni

Minulle tärkeitä arvoja on monia. Näistä valtaosa kumpuaa ja kasvaa vapauden, tasa-arvon ja yhteisvastuun pohjalta. Pidän itseäni eettisenä demarina, humanistina, jonka mielestä jokaisella on vapaus toteuttaa itseään muita loukkaamatta. Arvopohjani ohjaa vahvasti elämääni ja päivittäistä työtäni kansanedustajana. Tässä arvoistani kenties niitä tärkeimpiä.

Koulutus

Pa­nos­te­taan kou­lu­tuk­seen ja tut­ki­muk­seen. Koulutuspolitiikan ytimessä pitää olla korkea osaaminen ja Suomen nostaminen takaisin maailman johtavaksi koulutusmaaksi. Olen si­tou­tu­nut op­pi­mis­mil­jar­diin en­si vaa­li­kau­del­la. Tar­vi­taan suun­nan­muu­tos – in­ves­toin­ti lap­siin ja nuo­riin!

Perhe

Perhe on hyvinvointimme ja elämämme keskiössä. Perheiden eriarvoisuuden kasvaminen on pysäytettävä, jotta kaikilla on mahdollisuus pärjätä alati muuttuvan yhteiskunnan haasteissa. Pois­te­taan köy­hyyt­tä, vah­vis­te­taan osal­li­suut­ta ja yh­tei­söl­li­syyt­tä. Pie­ni- ja keskitu­loi­sil­le perheille ja elä­ke­läi­sil­le enem­män ra­haa kä­teen.

Turvallisuus

Kaikilla on oltava oikeus elämään, jossa fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen koskemattomuus on turvattu. Laillinen meno ja oikeudenmukaiseksi koettu yhteiskunta on meidän kaikkien etu. Erityisesti heikommista ja haavoittuvassa asemassa olevista ihmisistä on pidettävä huolta. Turvallinen huominen tehdään yhdessä.

Tasa-arvo

Tasa-arvon on toteuduttava työelämässä, koulutuksessa, harrastuksissa – elämän kaikilla osa-alueilla. Jokaisella pitää olla samat mahdollisuudet ja vapaus toteuttaa itseään muita loukkaamatta ja sukupuoleen tai taustaan katsomatta.

Ilmasto

Suomen osaaminen on saatava käyttöön, jotta välttämätön muutos voidaan toteuttaa ekologisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Auto on välttämätön liikkumisväline maassamme, jossa julkinen liikenne ei ole kaikkialla saatavilla. Tehdään hallittuja ja järkeviä päätöksiä.

Kulttuuri

Elämä ilman kulttuuria on kuin kylmä sauna. Kulttuuri yhdistää ihmisiä ja vahvistaa sekä ylläpitää kansallista identiteettiämme. Tahdon tukea kulttuuria sen kaikilla eri osa-alueilla. Kulttuuri kuuluu kaikille!

Luottamustehtävät ja jäsenyydet

Toimin, ja olen toiminut, vuosien aikana useissa eri luottamustehtävissä. Olen iloinen, että olen saanut olla mukana tekemässä useita Suomen, Pirkanmaan sekä tamperelaisten kannalta tärkeitä päätöksiä erinäisissä tehtävissä. Mainitakseni muutamia, olen ollut aktiivisesti mukana tekemässä lakialoitetta nykyisestä vuorotteluvapaasta, ammattikorkeakoulujärjestelmästä, koulujen työrauhalaista, talkootyön verottomuudesta, pienten eläkkeiden tasokorotuksista sekä Tampereelle rakennettavasta uudesta Tammelan stadionista.

Haluan kiittää Sinua saamastani luottamuksesta.

Kirjoituksia ja puheita

OPPIVELVOLLISUUS JA ”MATTINYKÄSET”

OPPIVELVOLLISUUS JA ”MATTINYKÄSET”

Oppivelvollisuuden laajentaminen ja nivelvaiheen uudistaminen on loppusuoralla. Hallituksen esitystä oppivelvollisuusiän korottamisesta 18 ikävuoteen ja toisen asteen koulutuksen maksuttomuudesta odotetaan eduskunnalle…

HALLITUKSEN KOLME KAUNISTA MAALIA

HALLITUKSEN KOLME KAUNISTA MAALIA

Toukokuun lopulla tein koirien kanssa aamulenkin tarkoituksellisesti aina Olkahisen koulun suuntaan. Samalla jututin lapsia, aikuisia ja koulun väkeä. Maan hallituksen…

Tulevat tapahtumat

Olen melko tuttu kasvo Tampereen katukuvassa, kenties muuallakin, ja aina valmis juttelemaan Sinua askarruttavista asioista! Kierrän myös paljon erinäisissä tapahtumissa, joista tarkat ajankohdat löydät alta. Eduskuntavaalit ovat jälleen nurkan takana! Tule keskustelemaan itseäsi askarruttavista asioista ja tekemään tiukkoja kysymyksiä!

Eduskunnan syysistuntokausi 1.9.- 22.12.2020

Eduskunnan syysistuntokausi 1.9.- 22.12.2020

Eduskunnan syysistuntokausi 1.9.- 22.12.2020

10.10.2020 SDP valtakunnallinen toimintapäivä

10.10.2020 SDP valtakunnallinen toimintapäivä

Jukka Gustafsson tavattavissa
La 10.10
klo 10 – 11 Orivesi
klo 12 – 13 Pirkkala

Kuvia vuosien ja matkan varrelta

Jukka 9
Jukka 8
Jukka 7
Jukka 10
Jukka 4
Jukka 5
Jukka 6
Jukka 3
Jukka 2
Jukka 1

Jukan tukiryhmä

Voit liittyä tukiryhmääni, ottaa yhteyttä tai jättää mahdollisen muun tiedustelun käyttämällä oheista lomaketta. Mikäli haluat viestiisi vastauksen, tai että otamme sinuun yhteyttä, täytäthän tällöin kaikki kohdat, kiitos.

Ota yhteyttä

Jukka Gustafsson
00102 Eduskunta
Puh. 09 432 3038 | GSM 050 511 3038
jukka.gustafsson[at]eduskunta.fi

 

Eduskunta-avustaja
Riitta Lyytikäinen
Puh. 09 432 4038 | GSM 050 574 0134
riitta.lyytikainen[at]eduskunta.fi

 

Esittelyni Eduskunnan sivuilla – klikkaa!

 

Copyright Jukka Gustafsson. Oikeudet pidätetään.